Manteniment

  • Gestió i manteniment d'instal·lacions.
  • Detecció d’anomalies (predictiu).
  • Reparació d’avaries (correctiu).
  • Inspeccions obligatòries (M. Normatiu).